Archive lectures


Selectie previous lectures in GBV 

1. Kunst, kunstenaars, kunstgeschiedenis; Art, artists, arthistory
2. Muziek, componisten, muziekgeschiedenis; Music, composers musical history
3. Theatergeschiedenis, auteurs; Theatrical history, authors.
4. Cultuur; Cultural topics
5. Anders, Otherwise

Nb lezingen die meer dan een categorie omvatten staan vaker genoemd, zie ook literatuur

1. Lectures Art, artists, arthistory  – Kunst, kunstenaars, kunstgeschiedenis,

John Blogg, D.M.F. (Amarillo) beeldend kunstenaar, webdesigner, fotograaf
Graffiti als kunst; Fractals 2x (met diaspresentatie); Ontwikkeling Domes (AV) 2x

Annnnemarie Boorsma, kunsthistorica
Weefsels van Paula Dietz

Hans van den Broek Kisling, beeldend kunstenaar en sinoloog
Chinese taalsymbolen 2x

Paul (Rico Manfred) Bulthuis, (oud-)conservator Museum Bommel van Dam
Ontwikkeling weefkunst van Ariadne tot gobelin (bij expositie Paula Dietz)

Henk van Ek, keramist
Ontwikkeling van raku (AV) 2x

Horst Dieter (Oscar) Gölzenleuchter, beeldend kunstenaar, auteur, uitgever
Uitgever Edition und Bild (vanuit Werkstatt Wort und Bild)
Ontwikkeling van de houtdruk; idem met demonstratie (simultaan vertaald uit Duits)

Drs. Akshaya de Groot, socioloog, auteur, journalist, geluksfilosoof
Inleiding bij jubileumexpositie Rein de Vries en Jan Kalma

Dr. Maaike de Jong, drs. vrije tijds en religieweteschapster
Kracht van vrouwelijke Noord-Amerikaanse Indianenleidsters en Noord-Amerikaanse kunst
(GBV vouwblad 8 maart 2013)

Nel Lansink, beeldend kunstenaar
Weefkunst en baskerty, van de oudheid t/m de 20ste eeuw, 3x bij oeuvre expositie
(GBV vouwblad Nel Lansink)

Emma Catharina Clara (Emmy) van Lier, oud-actrice (moeder) / Gerhild van Rooij (jeugdvriendin)
Edith van der Aa, beeldend kunstenaar (met van Liers later gebundelde gedichten)

Dr. Pieter van der Lugt, theoloog, auteur
Het boek Job (bij expositie rond dit onderwerp)

Ger van Norden, kunstenaar (voluit Gerardus Cornelis van Norden 1927-1912), beeldend kunstenaar
Beeldhouwen en kijken op de Rijksacademie bij van Essen en de beelden van Eugene Aartsen

Aly Poelstra, beeldend kunstenaar, fotograaf
Ontwikkeling van de pinhole fotografie

Henk Puts, kunsthistoricus, kunstenaar,
Het werk van Johan van der Dong; Paralellen met werk van Anish Kapoor in eigen werk; Yessurun en Mendes De Mesquita 

Yvonne Rehorst, beeldend kunstenaar
Geschiedenis van majolica (aansluitend demonstratie) 5x

Gerhild van Rooij, beeldend kunstenaar, schrijver-theatermaker, artistieke leiding TOTheater, galeriehouder
Kunst
Lezingencyclus Dans, ballet in beeldende kunst
Lezingencyclus Commedia dell’arte maskers in de beeldende kunst
(TOTheater vouwblad, Colmbina, Pierrot, maskers)

Beschouwingen bij werk van diverse kunstenaars in GBV
Lezingencyclus beeldhouwers en hun beelden in Tytsjerksteradiel
In Oentsjerk, In Aldtsjerk, In Hurdegaryp, 
  (Extra o.a. rondrit en/of wandeling langs beelden)
Noord-Indiase miniaturen
Jean Dulieu, andere werelden in woord en beeld (bij zijn expositie in GBV)
Numismatische kunst
Gapers, uit de openbare ruimte verdwijnend cultureel erfgoed
Theater
Anni Lindeboom, kunst, voordracht en zangeres (begin Televisie) 2x
Emmy van Lier, actrice, comédienne, danseres, mimespeelster, op toneel, locatie, tv en film
Prima ballerina Maya Plisetskaya baanbrekend ballerina uit Soviet Unie
Muziek
Fanny Hensel-Mendelssohn, het leven van een 19e eeuws componiste 3x
György Ligeti baanbrekend componst 20ste/21ste eeuw
Nostalgisch erfgoed
Paraplu acessoire voor dames door de eeuwen heen
Prenten en speculaas; Vrouwen op Kermiskoek speculaas en taai; Vrijers van Speculaas
Gapers, meer dan uithangbord;

Drs. Joost Schmidt, beeldend kunstenaar en kunsthistoricus
De geschiedenis van het etsen 2x; Egyptisch Dodenboek (AV); Surre
alisme
(GBV vouwblad etsen, ook op GBV vouwblad vier Friese fotogafen)

Pieter Torensma, beeldend kunstenaar
Schilderen, de wereld achter en de ontwikkeling in zijn werk

Drs. Andries M. Tóth, me d’armes en galeriehouder GBV
(Schermde WK’s, EK’s, meervoudig Nationaal kampioen, trainer Nationale jeugdkampioenen Schermzaal Tóth, scherm-choreograaf toneelschermen en stage combat)
Schermen en duel in de beeldende kunst 3x
Ontwikkeling van de schermwapens in de beeldende kunst 3x
Damesschermen, Olympische sport 1928-2004 vele malen rod 8 maart
Schermen, een vroeg geëmancipeerde sport
(GBV vouwblad beschouwing schermen)

Drs. Magdi Tóth-Ubbens, kunsthistorica (was vebonden aan Museum het Mauristhuis, Den Haag)
Europa in de beeldende kunst; Clowns in de beeldende kunst;
Op een zee van blau
w (met eigen foto’s opgravingen in o.a. Griekenland)
Vrouwelijke pioniers in kunst en wetenschap
(GBV vouwblad beschouwingen, GBV vouwbad boeken, GBV bundel Vrouwelijke pioniers)

Rein de Vries, beeldend kunstenaar
Energie in een andere toekomst bij zijn expositie met futuristische tekeningen
(zie monografie Rein de Vries, Visie en visioen door Galeriehouder Gerhild van Rooij)

Drs. Marijke de Vries
Mijn vader, naïef schilder Lodewijk de Vries uit Amsterdam in Spanje, Griekenland, Duitsland en Frankrijk

Heinz Stein, Stein-Edition, beeldend kunstenaar, auteur en uitgever
De techniek van houtdrukken, met demonstratie (simultaan uit Duits vertaald)
(GBV vouwblad)


Lectures music, instruments, composers, interview, musical theatre, mime
Lectures muziek, instrumenten, componisten, -interview, muziektheater, mime

Hans van de Back, musicus en klankschalentherapeut
Klankschalen (met concert)

Renilde Duif, fluitiste, koordirigent, componiste (Bond Nederlandse Componisten)
Renilde Duif ‘Composer in Residence gesprek’ 2008. (GBV vouwblad muziekgedichten)

Miranda Driessen, Composer in residence gesprek 2016

Hans Hoeksema, musicus, slagwerker
Afrikaans slagwerk (met concert na) 

Foppe Jacobi, accordeonist en bayanspeler, solo en in muziektheater, componist
De bayan (met door hemzelf gebrachte muziek op diverse instrumenten) Composer in residence 1992 (wrs) (GBV vouwblad)

Srdan Kekanovic, oud-operazanger, nu gitarist, singersongwriter, troubadour
Achtergond ballades uit Oost-Europa met meerstemmige koorworkshop

Martin Koopman, grafisch ontwerper, semiprof-gitarist en instrumentenbouwer
De bouw van een gitaar

Guido Meisner, pianist, componist, Composer in residence gesprek 2015

Drs. Lilian Peters, fondswerver, studeerde maatschappijgeschiedenis (nu faculteit Kunst en Cultuur, Erasmusuniversiteit), specialisatie voorlichting – communicatie
Muziekprojecten bij Musicians without Borders, o.a de Muziekbus, Rockschool

Gerhild van Rooij, theatermaker, galeriehouder, auteur, kunstenaar
Liszt-serie Franz Liszt; Liszt en Eszterházy, Listz en literair werk; Liszt en Hongarije
serie vrowelilijke componistes, Fanny Hensel -Mendelssohn, Catharina van Rennes

serie Peter Iljitsch Tsjaikowski (1.Doornroosje, 2.Zwanenmeer, 3.Notenkraker)
serie Musicanti, Acrobati, Ballerine, Cantarine (Commedia dell’arte), Pedrolino tot Pierrot, Colombine eerste actrice, Maskers, 
serie Hongaarse componisten Weiner, Béla Bartók, Kodaly, Ligeti, zie ook Liszt
& 1989-heden inleidingen bij concerten over diverse componisten

Drs. Teun van de Steeg,
organist, docent(orgel, piano, filosofie, kerkmusicus, filosoof, muziekfilosoof, componist, auteur
Teun van de Steeg, componist in gesprek met gastvrouw van GBV, musici en publiek  (GBV-vouwblad)

3 Lectures, Theater
Beschouwingen Theater

Nelly (Petronella) Ploeg, internationale mime clown (Nelly de Wekker)
Terugblik ruim 40 jaar carriére, live interview; kostuums, attributen en portretserie in expositie
(GBVvouwblad)

Gerhild van Rooij, auteur, kunstenaar, theatermaker, galeriehouder GBV
Lectures theater, toneel 16e eeuw, kluchten 17e eeuw, Commedia dell’arte, hofballet; de grote klassiek balletten, zie ook muziek

Aleid C. Swierenga,
vertaler, auteur, voordrachtskunstenaar

Diverse lezingen i.s.m. Gerhild van Rooij, 17e eeuw; Brederode

Andries Tóth
, drs., oud-schermer internationaal, docent stage combat, galeriehouder GBV

Diverse lectures: Theaterschermen: Stage combat; Olympsich schermen; Vrouwen schermen door de eeuwen heen

Magdi Tóth-Ubbens,
drs., kunsthistorica (was verbonden aan Mauritshuis)

Clowns in de beeldende kunst (zie kunst)
Vrouwelijke Kunsthistorici 

4 Lectures, Cultural topics
Cultuurbeschouwingen

Marlies Bosch, fotograaf-journalist, kunstenaar, oud-galeriehouder, secretaris 2003-heden Duth foundation Ladhaki nuns
Dutch Foudnation Ladahkhi nuns (met AV, op Ladakh Festival) idem op benefietcncert, 2x
Nonnenklooster in Ladakh
(met AV, bij foto-expositie)

Maaike de Jong, dr. Vrije tijds en religie wetenschapper
Kracht, Noord-Amerikaanse Indianenleidster, wij zijn arm maar spiritueel rijk (zie ook kunst)

Martsje de Jong, journalist, redacteur (o.a Skutsje, Fryslân Markant, Waardig Afscheid).vertaler, auteur, verteller
Iduna en haar symbolen, mythologische godin van o.a. lente en eeuwige leven (appels) een beeldende vertelling

Ton Piepers, organisator, initiator van diverse iniitiatieven rond kunst
Kunst en bijdrage aan kleinschalige initiatieven in Sri Lanka ten behoeve van werk voor kansarmen

George Vijsma, fotograaf
Pakistan, mensen, het land en hun cultuur (met AV, bij foto-expostie) 

Literatuur
Hannna Elisa Walsh, auteur/kunstenaar pseudoniem van Hannah Elisabeth Walstra
Terror-organisation, ’the Dawn of  the True Islam’ and the real IRA, En Paardenboek in wording, 2017
Post Is, Het Westen staat in brand, 2018


5 Otherwise, guest lectures, selection
Anders, gastlezingen, selectie

Gastlezing Vereniging van Ouders van overleden kind, diverse sprekers
Bolcher, Hans, directeur Max Havelaar stichting over Max Havelaar, Faitrade Labelling Organisations,FLO)
Peters, Lilian  Wat doet Musicians without borders (AV)

Contact     GBV Kunst & Concertzaal, Galerie Bloemrijk Vertrouwen
✆             (+31) 058-2561176
✉            gbvexposities@gmail.com