Audio Visual/Photo

Audio-visual GBV artgallery Galerie Bloemrijk Vertrouwen, sinds 1989

Audio Visual film, video, documentary, photo

Abstract, foto, Gerhild van Rooij   

Gerhild van Rooij              John Blogg, Tasty Toe        Rob Roukema, Straatmuzikant   Marlies Bosch, kinderen

Archief AudioVisual Art
Andringa, Paul (projectie in object/installatie)
Blogg, John (divers), video-art, projecties in dome
Groot, Han de, zie Halewijn (divers)
Halewijn, Han (pseudoniem van Han de Groot), object en installatie met daarin audiovisuele elementen
Kalma, Jan  (audio in objecten)
Rooij, Gerhild (Tóth-) van (divers), video-art, sonundtaes bij installatie
Salverda, Anne Fie (video art)
Straalen, Emiel van (audio bij installatie)
Viduo (Blogg en Van Rooij) video-art

Archief Audiovisuele presentatie, film, video
Blogg, John (D.M.F.) – fractals, graffiti-art
Delden, Lex van;  Dong, Johan van der – pamfletten bij Joodse begraafplaats Trier
Monster, Ruud, fotoëzie
Rooij  Gerhild van, o.a. Fiets,
Reinalda, Margriet
Salevrda, Anne Fie
Schmidt,
Marc, o.a. Kommetje;  Schmidt, Joost, o.a. Egypte
Zwier, Pim

Archief Documentaire Dvd, Film, TVfilm
Bosch, Marlies (Ladkhi nuns)
Hermans, Buddy, (Jan Loman, stiller om de Noord)
Monster, Ruud (Lavafilm productie, meerdere films)
Naaijkens-Retel-Helmich, Hetty ook als Naaijkens, Hetty (AV Management Hetty Naaijkens BV)
Rooij, Gerhid (Tóth-)van

Archief  Fotografie, selectie
Silverpint, bariet, zwartwit (zw), kleur (kl), (mono)colour prints , pinhole, analoge, digitale, computer, stills uit video, projecties
Bakker, Marjan – fotostills zw beweging; Beets, Cees – architectuur, stadsbeelden; Blogg, John – abstract gestileerd (GBV vouwblad, Kalender 2013) kleur, zwartwit, bariet, zilverprints; Boersma, Peter, -collagefoto kleur; Bosch, Marlies – documentair, kloosterleven Tibet (GBV vouwblad)
Doelemans, Hannah
Elbow, (zie Floris, Roodbergen)
Fokma, Chris (1927-2012) – aurafotografie zwart wit; Floris, Ellen (zie Elbow) (landschap, wadden, GBV vouwblad 4 Friese fotografen)
Gorter, Meindert landschapsfotografie, analoog, (ingekleurde) zw-foto’s, fotocollages, kleur digitaal, luchtfoto’s metallic prints op dibond
Hódos, Judit – o.a. portretten, natuur;  Horster, Wim – analoge portretten zw
Kalma, Jan – divers, o.a portret zw en kl.; Kramer, Carla – theaterfotografie (GBV vouwblad Theaterfotografie; foto’s Colombine en Pierot, Theaterkalender 2013)
Lagewaardt, Godfried Jacob (Frits) (1921-1994), ook posthuum -natuur-en landschapsfotografie; Loman, Jan
Meijers, Walburgis – abstracte fotografie in installatie;
Monster, Ruud – documentaire fotografie (GBV vouwblad) reizen, portretten Antillen, Europa
Mook, Willem – digitaal bewerkte compositiefoto
Oberheitmann, Theodor (Duitsland) – documentaire Hongaarse zw-portretten
Poelstra, Aly, pinhole documentaire interieurs en portretten
Rehorst, Yvonne – theaterfotografie (GBV vouwbladen Pierrot; Maschera de Coltra; Gesluierd), TOTheaterkalenders 2012 en 2013,TOTheaterkaartserie)
Roodbergen, Bowe (zie Elbow) abstracte en landschapfotografie zw. (GBV vouwblad 4 Friese fotografen); Rooij, Gerhild van – divers (GBV vouwbladen  4 Friese fotografen; Muziekfotografie; Licht, Kunstkalender 2012, 2013, 2016);
Roukema, Rob (1950-2020) – documentair zw (GBV vouwblad Straatmuzikanten)
Salverda, Pieter, (1943-1995) – Foto’s van daarvoor gecreërde kunstprojecten en acts; Schmidt, Joost, documentair, diverse reizen (Afrika, Azië) (GBVvouwblad 4 Friese fotogafen)
Straalen, Emiel van – documentair eigen acts en ojecten op locatie;
Ubbens, Magdi (Maria Magdolna Tóth-Ubbens) – documentaire fotografie kunsthistorisch architectuur (GBV vouwblad)
Vellinga, Aukje, – documentaire kerkinterieurs, zee- en landschapsfotografie (GBV vouwblad); Vijsma, George, documentaire portretten, landschap Pakistan

& Historische fotografie, anoniem (Schermen en theater)

Contact
Galerie    GBV-artgallery Galerie Bloemrijk Vertrouwen sinds 1989
Genre      Hedendaagse abstracte en gestileerde beeldende kunst
Adres      Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk – Oudkerk (Nederland)
✆             (+31) 058-2561176
✉            gbvexposities@gmail.com