Archive literature

GBV Literaire presentaties, uitgaven en projecten

Zie ook Previous exhibitions: kunstenaars en Grafiek Graphic art;
Concertarchief
: singer-songwriters, zang en Cultuur:
GBV-cultuurcafé

Overzicht literaire presentaties in GBV 1989-heden
*Friese, Nederlandse, Duitse, Engelse, Hongaarse, tweetalige literaire presentaties, boekentafel
*Jaarlijks expositie rond literair thema of theatertekst of kunstenaarsboeken

* vanaf 1991 Nederlands, Duitse boekpresentaties van auteurs of kunstenaars
*GBV uitgave: vouwbladen, poëziekaarten en foto/kunst-poëziekaarten
*GBV-bundels bij lustra Internationale Vrouwendagviering Friesland in GBV
*Auteurs geven literaire reflectie op getoonde kunst
*Monologen, dialogen en l
iterair erfgoed beleven (o.a. www.totheater.eu)
*Jongerenprojecten: Alde Maaie, Runom it plein, Theaterweken, (facilteren  Try-outs)
*Literair event of boekentafel rond o.a. Boeken- Kinderboekenweek, Valentijnsdag 

2000-heden *Nationale Gedichtendag, presentaties; elke bezoeker 1 gedicht

KAARTEN
Haiku of gedichten kaarten of dubbele kaarten, Grote foto/kunst-poeziekaarten
Poëzie/vertaling o.a. Hugo Ernst Käufer, Gerhild van Rooij, Aleid Swierenga, Johan van der Dong
Poëzie & kunstkaarten Gwendolyn van Essen en Johan van der Dong ill Gerhild van Rooij
LITERAIRE FOLDERS
1x Overzicht literair, selectie schrijvers 1989-2012
2x Fries/vertaald: Tsjisse Hettema, Reinhard Verveld
1x Erfgoed verhalen: Corrie Lagewaardt
1x Poëzie rond of op muziek, o.a. Graaf van Medwert, Renilde Duif en Aleid Swierenga
4x Nederlands: Adriana Nichting, Gerhild van Rooij, Aleid Swierenga, Idem/Martine Bergisch-Vrede
2x kunstenaarsboek/illustraties boeken: Auteurs overzicht, Fred C. Bergisch
5x Theatertekst: TOTheater, Gerhild van Rooij, Commedia dell’arte, theaterbeschouwing, Nelly Ploeg
3x Duits/vertaald: Hugo Ernst Käufer/Gerhid van Rooij, Heinz Stein, Edition Xylos

GBV-LITERAIR, selectie
1. Voordracht door auteurs, kunstenaars, illustrators, familie auteurs

2. Bundels, boeken, mappen, dozen met ingelegde grafiek en Boekenlijst auteurs/illustratoren en kunstenaarsboeken op aanvraag
* Beeldend kunstenaar/schrijver die voordroeg, ook (oud-)exposant in GBV

A
Alisca, Nicolaas, pseudoniem van Miklos I. Tóth (Nederlandse, en Hongaarse gedichten en vertalingen)
Aartsen, Ton, poëzie, 2017
Amsterdamse voorleesclub (AVC)
(Nederlands, gedichten, proza, voordracht zie o.a. Nel Waller Zeper, Cees Winkler, Gerhild van Rooij)
Anoniem
: Projecten jongeren dragen hun werk voor (gedicht, aforisme, monoloog, verhalen, sprookje)

B
Baarda, Saskia van* (Nederlands, gedichten)
Bergisch-Gerrits, Martina (Martine) (1940-2009), zie Martine Bergisch-Vrede, GBV vouwblad
Bergisch-Vrede (1940-2009), pseudoniem van Martina Bergisch (Nederlands, proza, voordracht Akke Keijzer, illustraties Fred C. Bergisch* 
   (1940-1998) GBV vouwblad
Boer, Aeltsje de (Nederlands, gedichten)
Bearnstra (Frysk, gedichten, voordracht vertelster Aeltjse de Boer)
Boersma, Nel (Nederlands, gedichten)
Bos, Noor, Nederlands poppenspel, proza en gedichten, zie ook Luisterking Amsterdam
Brouwer-de Beer, Afke (1896-1979), (Ut: Fryske teltsjes, ferskes, voordracht Brouwer-Fokma, Anneke J. (1926-1998), illustraasjes Chris Fokma*(1937-2012)
Bruinsma, Klaas, Friese gelegenheidsgedichten Blomryk Fertriuwe en Roelie Woudwijk sjongt
Bueno de Mesquita, Max (Meir) (1918-2001), Q&A rond zijn boek Waar zijn onze meisjes gebleven?

C
Captijn, Rolf, zie De Dijkdichters, met componist Guido Meisner (1948-2020)
Cleintuar,
Guus,zie De Dijkdichters, met componist Guido Meisner (1948-2020)
Cohen,
Leonie *(1959-2002) (Nederlands, gedichten; ook voordracht collega)
Cohen, Louise * zie COKA
COKA
* vormgeverscollectief Louise Cohen – Jan Kalma (o.a. Nederlandse gedichten op servet)

D
Dalmolen, Bert (Lambertus Jilt)* (Nederlands, gedichten, GBV bundel in map presentatie)
De Dijkdichters, Rolf Captijn, Igna Geveke, Floor Koedam, Annemarie Maasdam, Wil van der Lans, Guus Cleintuar,  componist Guido Meisner
Dong, Johan van der* (Nederlands, gedichten) GBV poëzie- en poëzie-kunstkaart 2013 met Gerhild van Rooij, vouwblad projecten
Duijff, Pieter (Frysk, oersetting gedichten, inlieiding)
Dulieu, Jean* pseudoniem van Jan van Oort (1921-2006) (Nederlands, proza; voordracht collega’s)
Dura, Carla (1935 -2011), voordracht kunstenaar illustrator Nel Waller Zeper,* (Nederlands, gedichten)
Dijk-Stel, Hennie voordracht n.a.v. Hillenius, Dick met betrekking op werk Meindert Gorter en Jan Pranger
Dijkstra
, Gerard* (Nederlands gedichten)
E

Edition Wort und Bild, zie Werkstatt Wort und Bild en Gölzenleuchter
Essen, Gwendolyn van* (Nederlands kunstboeken) GBV Poezie&kunstkaart, GBV kalender 2014
F
Fokma
, Anneke, zie Brouwer-Fokma
G
Gedichtendag (Zie Nationale Gedichtendag) o.a. uit Jaarthema-bundel door TOTheater
Geveke, Igna, zie De Dijkdichters, met componist Guido Meisner, verwacht
Gölzenleuchter, Horst Dieter (Oskar)*, (Deutsch, Gedichte, Prosa, zie ook Werkstatt Wort und Bild)
Groot, Akshaya de (Nederlands, beschouwingen)
H
Hagen, Yoke*  (Nederlands, proza, impressie bij haar kunst, boekart)
Heide, Christine van der*, zie Christine Schneider (Nederlands, sprookje, voordracht door jongeren)
Heide, Gerben van der (Nederlands, gedichten)
Hillenius, Dick, n.a.v. expositie Meindert Gorter – Jan Pranger thema natuur, voordracht Henny Dijk-Stel
Hettema, Tsjisse (Frysk, gedichten, GBV-vouwblad)
t Hoge woord, uitgever *Willem Lofvers (1930-2007), haiku met stempeldrukken, diverse auteurs

Honderdos, Annemarie* zie Honderdors (naam is veranderd)
Honderdors, Annemarie* (Nederlands sprookje, voordracht GBV), zie keramiek GBV-vouwblad

I-J
Jong, Adry de, (Voorheen Kunstruimte/Museum Willem van Haren Heerenveen) beschouwing kunst
K
Koedam, Floor, zie De Dijkdichters met componist Guido Meisner
Kleine Lijn, poëzie, zeefdruk op textiel van Nynke Runia (van o.a. stadsdichter, historische poëzïe) vanaf 2010 tot 2013
Kalma, Jan* (zie ook COKA) (Nederlands, gedichten, impressies, tekst-objecten (of audio), gedichtenkaarten
Käufer, Hugo Ernst, 1927-2014 (Deutsch, Gedichte, Prosa; Nederlands, Frysk door vertaalster, illustraties diverse kunstenaars) GBV vouwblad, 3 grote poeziefotokaarten, dubbelepoëziekaart
Keijzer, Akke (Nederlands, gedichten; ook Nederlands proza van Martine Bergisch-Vrede)
Kruiderink, Rienk R.* (Nederlands, gedicht) 2013, GBV grote poëzie-kunstkaart met Joost Schmidt
L
Leistra, Libbe (1913-2001), (Frysk proasa, gedichten)
Lier, Emma, Catharina, Clara (Emmy) van (1924 -2007)
  (Nederlands, gedichten, proza, o.a. over Edith van der Aa*)
Lindeboom, Anni* (1921-2015), (Nederlands, proza, diergedichten)
Lagewaardt, Cornelia (Corrie, 1924-2016) (Nederlands, impressie, GBV-vouwblad, zie G.J. Lagewaardt,)
Lagewaardt, Godfried Jacob, Nederlands gedicht (historisch), voordracht door zijn dochter Corrie Lagewaardt
Lans, Wil van der Lans, zie De dijkdichters, componist Guido Meisner 2015
Loman, Jan (voordracht vertaler Gerhild van Rooij en Friestalige gastdichters)

Lofvers, Willem (1939-2007) (voordracht o.a. Gerhild van Rooij), zie ’t Hoge Woord
Luisterkring Utrecht (zie o.a. Corrie Lagewaardt)
Luisterkring Amsterdam (zie o.a. Noor Bos)
M
Maasdam, Floor, zie De Dijkdichters met componist Guido Meisner
Miedema,
Gys (1951-2001) (Frysk, aforismen, haiku, gedichten, illustratie Willem Mook*), 2001
Minoli, Bernard (Ben) (1916-1998) i.m. en o.a. fragmenten uit zijn toneelstukken
(via Emmie van Lier), voordracht Gerhild van Rooij
N
Nichting, Adriana * (Nederlands, proza, gedichten, boekpresentaties) GBV-bundelbijdragen, GBV vouwblad
Nationale Gedichtendag, zie gedichtendag

0
Offringa
, Gerrit* (Nederlands en Frysk, gedichten, aforismen gelezen door de galeriehouders)
Oort, Jan van *(1921-2006), zie Jean Dulieu
P
PERIO, Uitgeverij, uitgever/vormgever Willem Winter, uitgaven, diverse auteurs
Postma-Stolk, Ria (1927-2008), (Frysk, gedichten)
Q-R
Randa, Marten* (Nederlands, sprookje, gelezen door galerie)
Reimer, Anita (Deutsch, Gedichte; Nederlands, gedichten)
Rooij, Gerhild van* (boekpresentatie, gedichten, proza, vertalingen uit en in Frysk, Deutsch en uit Tagalog (Filippijns), kunstenaarsportretten, toneel) GBV gedichtenkaarten, GBV-bundel en bundelbijdragen, GBV vouwbladen) 1989-heden jaarlijks
Rosier, Laete Jacobsz (Nederlands, gedichten, ook over werk Carol Cairns*)

S
Schade, George (Nederlands gedichten)
Schneider,* Christine Schneider-van der Heide, zie Christine van der Heide
Serendipity, Dichterscollectief uit Katwijk (zie Aleid Swierenga, voordracht)
Spronk, Marion, zie ps. Elise van der Woude (Nederlands, gedichten)
Stein,* Heinz (Duits Aforisme, Gedichte, Nederlandse vertaling voordracht vertaler), GBV vouwblad
Sternkopf,* Wolfgang (Duits, Gedichten en Nederlandse vertaling GBV)
Swierenga, Aleid C. (vanaf 2004 jaarlijks English, poetry; Nederlands proza, gedichten, haiku; Vertalingen uit Duits en Engels) GBV-Gedichtenkaarten, 2 GBV-bundel co auteur en 2 GBV bundels, GBV vouwbladen

T
Tempelman, Jaap (Nederlands, gedichten)
Tóth-van Rooij, Gerhild zie van Rooij
Tóth, Miklós I. (Hongaars en Nederlands, gedichten, (zie pseudoniem Nicolaas Alicsa)  beschouwingen, inleidingen; Vertalingen uit Hongaars en Nederlands)
Tóth, Valentina (Nederlands jeugdtoneel; dialogen jeugdmusical, reading)
Tóth-Ubbens, Magdi 1930-2023 * (Nederlands, kunstbeschouwing met literair historische teksten) GBV-vouwblad boeken, GBV-vouwblad beschouwingen
Tredgett, Peter *(1931-2013) (English, poetry, Nederlandse vertaling GBV)
TRIONA PERS, uitgever Dick Ronner, diverse boeken in hoogdruk,offset

U-V
Vermeulen, Mieke C. (nieuwe en gepubliceerde gedichten, verwacht
Verveld,
Reinhard (1931-2010), (Bondel presentaasje, Frysk, gedichten, GBV-vouwblad en kaart)

Verstraete, Paula (19..-2010), (Nederlands, gedichten uit haar bundel)
Viëtor, Wybe (Nederlands, gedichtenbundel in expositie)
Visser, Joseph J. (Joop), vertalingen Milev, Leo (Bulgaars), beschouwing over Milev; kunstenaarsboeken in diverse oude Europese talen, 
3x beschouwingen over zijn literaire werk.
Vliedorp,
Uitgeverij: uitgever Dick Ronner, (boeken met vaak grafische illustraties en/of covers in expositie)

W
Waller-Zeper, Nel* (Nederlands, uitspraken; NB ook voordracht gedichten van Carla Dura, die zij illustreerde)
Walsh, (Hannah) Elisa
(1958-2020) (ps van Walstra), boeken Terreurcode Wit en Terror-organisation ’the Dawn of The True Islam’ and the real IRA en Paardenboek in wording 2017
Post IS Het westen staat in brand,  2018
Walstra, Hannah Elisabeth, zie Walsh, Hanna (1958-2020)
Wassing,
Gerrit (1925-2015), (Nederlands en Gronings, gedichten, haiku)

Werkstatt Wort und Bild, Collectief auteurs, kunstenaars; uitgave, druk Gölzenleuchter, zie daar. (Duits, Gedichte, Prosa)
Wiegmans, Maarten (Nederlandse gedichten)
Wiersma, Syds (Frysk, ynlieding gedichten)
Winkler, Kees (Cornelis) (1927-2004) (Nederlands, gedichten)
Wit, Mindert de (Nederlands, gedichten, haiku; Frysk, gedichte haikû), Voordrachtdebuut in GBV
Woude, Elise van der, pseudoniem Marion Spronk (Nederlands, gedichten)
X-Y-Z

Xylos, Edition Xylos, Door Duise auteurs gelezen o.a. uit reeks ‘Faksimile skript’ en ‘literarisch grafischen Sonderblätter’, zie ook Kaüfer en Stein (GBV vouwblad)

Van de collectieven, dichtergroepen, fondspresentaties van uitgevers zijn alleen die schijvers genoemd die (ook) solistisch optraden op een literaire event in GBV.
Amsterdamse Voorleesclub, Literaire kring uit Amsterdam
De Dijkdichters,
dichtkring uit Lelystad
Dichterscollectief Katwijk
(vertegenwoordigd door Swierenga)
Kwartettenkoor voordrachtskunstenaar Bloemhof
Luisterkring Utrecht (1978-1992)

Luisterkring Amsterdam (ca 1981-1994)
Open podia voor jeugd met TOTheater of GBV, coaching jong talent voordracht via podiumkansen
Scholen o.a. voordracht kinderen o.a. op basisschool Sinnehonk, 3x in GBV,  1x in Nicolaaskerk
Serendipity
(sinds ca 2009; verkleinde opvolger van Dichterscollectief Katwijk)

TOTheater, jeugdgroep (Nederlands historisch en 20e en 21e eeuw)

GBV Kunst&Concertzaal Galerie Bloemrijk Vertrouwen
✆             (+31) 058-2561176
✉            gbvexposities@gmail.com