Grafiek/Graphic arts

GBV-artgallery Galerie Bloemrijk Vertrouwen 1989-2015

Grafiek, Grafic arts
Blinddruk, droge naald, computergrafic, ets (lijn, mezzotint, kleur op koper of zink), fotografiek, houtsnede, kartondruk, lino, litho, monoprint, monotype, sjabloondruk, stempeldruk, steendruk, zeefdruk

 
              Joost Schmidt – ets                 Fred C.Bergisch, ets

Engels: Relief print/blind blocking, dry point/mezzotint,  line/colour/etching on  copper/zinc, computer-/photografic, lithograph, monotype, wood-/linocut, litho crayon, template, stampart, silkscreen

Archief grafici duo-solo of groepsexposities/ Archive grafic artists duo-solo exhibitions
Akman, Zya, ook objecten
Bergisch, Fred C. (1940-1998), ook kunstenaarsboeken; Blogg, John (D. M. F.), zie installatie en objecten, beschouwingen; Bloedorn, Hans Gerd; Bouman, Marije, zie kunstenaarsboeken; Brink, Hetty, ook schilderijen; Bruijne, Andre de,ook beelden; Buswijler, Alex 
Beuten, Harry (1936-2005),ook  tekeningen
Dijk, Ria van, zie fiberart
Essink, Anky

Feitsma, Sytske, ook keramiek en installatie
Goelzenleuchter, Horst Dieter (Oskar), zie ook beelden, kunstenaarsboeken
Hageman, Dirk Remco*; Haverkamp, Desire, ook kunstenaarsboeken; Heide-Schneider, Christine van der, ook schilderijen, kunstenaarsboeken, objecten;  Herman, Buddy zie ook tekeningen, film, Kuijers, Harm, ook esssays
Lindeboom, Anni, ook sieraden, kunstenaarsboeken, gemengde technieken, tekeningen (1921-2015); Loman, Jan (1918-2006), grafiek, schilderijen, objecten
Meijer, Walburgis, ook gemengde techniek en  installatie
Moenikes, Bernd, ookbeelden; Meulen, Jan van der, ook beelden; Mrongowius, Gaby, ook schilderijen
Noordstra, Heine, ook kartonreliefs, beelden in openbare ruimte, wandplastieken
Offringa, Gerrit, ook beelden, schilderijen; Oltheten, Marike, grafiek-unica
Poorter, Marty, zie schilderijen
Reitsma, Aukje, o.a. unica grafiek; Rooij, Gerhild van, zie schilderijen, objecten, kunstenaarsboeken, beschouwingen; Runia, Nynke, ook installatie, objecte en tekeningen
Schmidt, Joost (1943-2015) zie schilderijen, fotografie, beschouwingen – lectures; Stauthamer, Frits, zie schilderijen en beelden; Stawicki,Simone, ook schilderijen en objecten;Stein, Heinz, ook kunstenaarsboeken; Sternkopf, Wolfgang, ook objecten, en kunstenaarsboek/kalenders
Thiel, Xandrien, grafiek, ook kustenaarsboeken, objecten, werk op papier, installatie (zie fiber-textiel)

Visser, Joseph Jonathan. (Joop), ook kunstenaarsboeken, composities (zie concerten), beschouwingen, vertalingen, concerten; Vries, Louis de; Vries, Rein de, ook schilderijen, installlatie, beschouwing
Waller-Zeper, Nel, ook schilderijen/tekeningen

  
Harm Kuijers, ets     Oskar Gölzenleuchter, houtdruk

Archief (Inter)nationale uitwisseling Grafische kunstgroepen
Archive (Inter)national exchange Grafic art-groups
Coka (Collectief Louise Cohen en Jan Kalma)
Grafisch Atelier Kampen (zie Anky Essink* in GBV), Nederland
Grafisch Atelier Friesland (2009: Andre de Bruijne*, Amber de Groot, Noelle Poiesz, Tineke van Montfort, Dirk Hageman*, Noordermeer, Pieter Ploeger, Teun Speelman, Aukje Reitsma*, Jose Witteveen, NB * ook duo-exposities in GBV), Leeuwarden, Friesland
Werkstatt Wort und Bild, grafici, Bochum, Duitsland
FRIA en oud-FRIA, Friese vakvereninging van beeldend kusntenaars (Antje Veldstra, zie ook J.van der Meulen, H. Noordstra, R. de Vries, R. Kussendrager)
Stein-galerie, grafici (o.a. H.G. Bloedorn en Heinz Stein) Gelsenkrichen, Duitsland
Xylos, boekkunst, Gelsenkirchen, Duitsland

Lezingen Grafiek / Lectures Grafics
Gölzenleuchter, Horst Dieter (Houtdrukken, drukdemonstratie; workshop houtdruk maken) (2x)
Rooij, Gerhild Tóth-van Rooij (Proces papierscheppen, met demonstraties) (5x)
Rooij, Gerhild Tóth-van (Boekbinden; Boekbindworkshop jongeren)
Schmidt, drs. Joost (Geschiedenis etskunst)
Stein, Heinz (Proces houtsnedes maken, demonstratie houtsnede)

        
Grafiek, ets Heine Noordstra (GBV kalender 2013),  Kleurets, Joost Schmidt (GBVvouwblad grfici)

Archief  kunstenaarsboeken, selectie kunstenaars/Archive artist books selection artists (Hand printed)
Fred C. Bergisch; Peter Boersma; Marije Bouman; Hans van den Broek Kisling, Bert Dalmolen, Gwendolyn van Esssen, Ellen Floris, Yoke Hagen, Horst-Dieter Gölzenleuchter, Flora de Jong, Jan Kalma, Rienk Kruiderink, Liesbeth Lehr, Anni Lindeboom, Gerhild van Rooij (Tóth-van Rooij), Bowe Roodbergen, Joost Schmidt, Heinz Stein, Wolfgang Sternkopf, Thiel, Xandrien, Antje Veldstra, Nel Waller-Zeper, Werkstatt Wort und Bild (Duitsland)
Exponent, Bedum (Menno Wielinga); ‘T Hoge woord, Bakhuizen (Willem Lofvers 1930-2007); Kleine Lijn zeefdruk op textiel, Blija  (Nynke Runia); PERIO, Leeuwarden (WillemWinters); , Triona Pers en Uitgeverij Vliedorp, Houwerzijl (Dick Ronner); Wind Holland, Amsterdam (John Blogg)

Contact
Galerie    GBV-artgallery Galerie Bloemrijk Vertrouwen sinds 1989
Genre      Hedendaagse abstracte en gestileerde beeldende kunst
Adres      Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk – Oudkerk (Nederland)
✆             (+31) 058-2561176
✉            gbvexposities@gmail.com